Utbildning

Vi har som målsättning att regelbundet hålla välorganiserade och pedagogiska utbildningar för våra användare, detta för att ständigt höja kunskapsnivån. Med hjälp av vår erfarna personal får användarna möjlighet att utveckla hanteringen av sin utrustning och bli mer produktiva. Användare med funktionsavtal får alltid rabatterade priser på utbildningarna.

För mer information eller frågor om våra utbildningar vänligen maila support@norsecraftgeo.se

Användarkurs i Magnet Field GNSS

Norsecraft Geo Position AB inbjuder härmed alla användare till en heldagskurs Magnet Field för GNSS. Magnet gås igenom från grund till mer avancerade funktioner, både teoretiskt och praktiskt.
Efter genomförd kurs kommer användaren att veta hur man använder de vanligaste funktionerna för att självständigt kunna jobba vidare med Magnet Field.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering kvarstår vid kurstillfället kommer kursen att hållas på fjärrlänk med MS Teams samt via uppkoppling till era fältdatorer.

Fullständig inbjudan (pdf)

Kurstillfällen GNSS (heldag)
Kurstillfälle i Göteborg – Onsdagen den 29:e april 09:00–17:00
Kurstillfälle i Stockholm – Torsdagen den 30:e april 09:00-17:00

Pris: 4 600kr/deltagare (ex. moms)

Anmälan görs till support@norsecraftgeo.se

Välkomna!

Användarkurs i Totalstationshantering

Norsecraft Geo Position AB inbjuder härmed alla användare till en halvdagsskurs för totalstation med Magnet Field. Vi går genom totalstationens delar och menyer, hur man bör hantera totalstationen, fältkalibrering, grundläggande Magnet Field hantering, olika sätt att etablera totalstationen på, inmätning och utsättning i MF samt import och ex-port av mätdata.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering kvarstår vid kurstillfället kommer kursen att hållas på fjärrlänk med MS Teams samt via uppkoppling till era fältdatorer.

Fullständig inbjudan (pdf)

Kurstillfällen Totalstation (halvdag)
Kurstillfälle i Göteborg – Onsdagen den 13:e maj 12:00–17:00
Kurstillfälle i Stockholm – Torsdagen den 14:e maj 12:00–17:00

Pris: 3 000kr/deltagare (ex. moms)

Anmälan görs till support@norsecraftgeo.se

Välkomna!