fbpx Skip to main content

Leverantör av system för geografisk digitalisering

Norsecraft Geo är auktoriserad återförsäljare för CHCNAV, FARO, DIGPILOT och Harxon med produkter för geodetisk inmätning och utsättning. Sortimentet omfattar GPS/GNSS-mottagare, Totalstationer, Laserscanners, Mobile mapping, USV för sjömätning, UAV med sensor för skanning, 2D- och 3D-system för styrning och guidning/styrning av entreprenadmaskiner samt fält- och kontorsprogram.

Vår filosofi är att erbjuda er system, utbildning och support med effektiva produkter och hög kompetens anpassat till ert behov för svenska förhållanden.

– Med system från oss ger vi Er det extra som gör skillnad.

Miljö

Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB är ansluten till El-Kretsen.
Från den 1 juli 2001 gäller en lag om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Lagen säger bl.a. att konsumenten har rätt att utan kostnad lämna in en gammal produkt i samband med köp av en ny (detta kallas ofta gammal-för-ny) och att producenten ska tillse att den tas om hand på speciellt, miljövänligt sätt. Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB har löst detta producentansvar genom ett avtal med El-Kretsen AB i Sverige. Avtalet ger kunden möjligheten att kostnadsfritt återlämna en produkt till genom El-Kretsen ansluten återlämningsstation i Sverige (el retur).

Producentansvaret på batterier infördes i svensk lagstiftning i januari 2009. I och med att producentansvaret införs har det företag som först sätter batteriet, eller produkten med inbyggt batteri på den svenska marknaden ansvaret för den under hela livslängden. Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB har även löst detta producentansvar genom ett avtal med El-Kretsen AB i Sverige.

Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.