Beskrivning

RAM Arm 15cm (6″). För B-Kula (25,4mm)