Specialister på precision

Norsecraft Geo AB är auktoriserad återförsäljare för Topcons maskinkontrollsystem i Sverige. Norsecraft Geo Position AB är på samma sätt auktoriserad återförsäljare för Topcons geodetiska instrument. Produktsortimentet omfattar GPS/GNSS mottagare, Totalstationer, Laserscanners, Mobilt GIS, Fotogrammetriska program, 2D och 3D system för styrning och guidning av entreprenadmaskiner samt fält och kontorsprogram för geodetisk mätning. Vi har idag kontor i Stockholm och Göteborg.

Vår filosofi är att vi och våra produkter tillsammans med våra kunders kompetens ger en produkt med högsta
kvalitet och funktion till ett konkurrenskraftigt pris.

– Med produkter från oss ger vi Er det extra som gör skillnad.

Miljö

Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB är ansluten till El-Kretsen.
Från den 1 juli 2001 gäller en lag om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Lagen säger bl.a. att konsumenten har rätt att utan kostnad lämna in en gammal produkt i samband med köp av en ny (detta kallas ofta gammal-för-ny) och att producenten ska tillse att den tas om hand på speciellt, miljövänligt sätt. Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB har löst detta producentansvar genom ett avtal med El-Kretsen AB i Sverige. Avtalet ger kunden möjligheten att kostnadsfritt återlämna en produkt till genom El-Kretsen ansluten återlämningsstation i Sverige (el retur).

Producentansvaret på batterier infördes i svensk lagstiftning i januari 2009. I och med att producentansvaret införs har det företag som först sätter batteriet, eller produkten med inbyggt batteri på den svenska marknaden ansvaret för den under hela livslängden. Norsecraft Geo AB och Norsecraft Geo Position AB har även löst detta producentansvar genom ett avtal med El-Kretsen AB i Sverige.