Utbildning

Vi har som målsättning att regelbundet hålla välorganiserade och pedagogiska utbildningar för våra användare, detta för att ständigt höja kunskapsnivån. Med hjälp av vår erfarna personal får användarna möjlighet att utveckla hanteringen av sin utrustning och bli mer produktiva. Användare med funktionsavtal får alltid rabatterade priser på utbildningarna.

För mer information eller frågor om våra utbildningar vänligen maila support@norsecraftgeo.se

Användarkurs i Magnet Field GNSS

Norsecraft Geo Position AB inbjuder härmed alla användare till en heldagsskurs Magnet Field för GNSS.
Magnet gås igenom från grund till mer avan-cerade funktioner, både teoretiskt och praktiskt.

Kurstillfällen
Kursen kommer att hållas vid två tillfällen i Göteborg under våren.

  • Kurstillfälle 1 – Torsdagen den 21:a Februari 09:00–17:00
  • Kurstillfälle 2 – Torsdagen den 7:e Mars 09:00–17:00

Anmälan görs till support@norsecraftgeo.se

Välkommna!