Maskinkontroll

Maskinstyrning har nu bestämt klivit in i GNSS 3D världen och lämnat 2D bakom sig. Maskinföraren tar nu för givet att kunna arbeta med digitala 3D-modeller i stället för flukt och laser, lika självklart förväntar han sig effektiva och lättförståliga helt grafiska system. Topcon har nu etablerat sig på den Svenska marknaden med sina populära 3DMC system för alla typer av entreprenadmaskiner, framför allt genom sin GNSS teknik med över 15 års erfarenhet av satellitsignaler från både GPS och GLONASS samt 5 års med Galileo i dubbel eller singel mottagare. Med Topcons mmGPS ökas noggrannheten på GNSS till samma nivå som totalstationens och med MC² fördubblas produktiviteten.

Internettekniken är nu även anpassad för entreprenadmaskiner, den ger förare stöd direkt i förarhytten under produktion via fjärrsupport. Snabbt och effektivt får han all hjälp han kan behöva för att använda systemet optimalt. Utsättaren eller projektören använder även den för att ajourhålla 3D-modellerna i maskinen direkt från sin arbetsplats på kontoret. Inga onödiga resor med USB minne för att enbart uppdatera maskinernas 3D-modeller behövs, bara tryck på en knapp så är det klart.

Nu används Topcons SiteLink i allt större utsträckning, den ger maskinförarna möjlighet att skicka och ta emot meddelanden eller data från andra maskiner eller utsättarens fält- eller kontorsdator. Dom kan även se sina kollegors position direkt på sin skärm, t.ex. kan grävmaskinisten se var dumpern befinner sig för att bedöma när han dyker upp.

SiteLink ger även arbetsledningen nya möjligheter att optimera byggprocessen, han kan koppla upp sig till arbetsplatsens maskiner med sin mobiltelefon eller sin dator och direkt följa processen på arbetsplatsen utan att själv befinna sig där, allt via internet. SiteLink dokumenterar även allt utfört arbete helt automatiskt vilket besparar mätorganisationen tidsödande dokumentationsmätning.

Garantera er om ett effektivt och framtidssäkert 3D maskinstyrningssystem genom att välja Norsecraft Geo AB och Topcon som leverantör.